Kymenlaakson Jäte on varautunut ajoissa vuoden 2016 alussa voimaan tulevaan kaatopaikka-asetuksen määräykseen, joka kieltää sijoittamasta kaatopaikalle jätettä, jossa on yli 10 % orgaanista tai biohajoavaa ainesta.

Kotien roskapussit energiaksi jo 7 vuotta

Kotitalouden päivittäisten roskien osalta asia on hoidettu kuntoon jo vuoden 2008 lopulla, jolloin kotien roskapussit alettiin ohjata energiantuotantoon Kotkassa sijaitsevaan Hyötyvoimalaan.

Biojätteestä energiaa ja lannoitetta jo vuodesta 2011

Biojätteet ovat orgaanista ja biohajoavaa jätettä. Kymenlaakson Jätteen keräämien ja vastaanottamien biojätteiden käsittely Kouvolassa sijaitsevassa biokaasulaitoksessa alkoi vuonna 2011. Biokaasukäsittelyssä jätteestä saadaan sekä energiaa (biokaasua) että pelloille palautettavaa lannoitevalmistetta.

Muiden jätteiden osalta laitosmainen erottelu valmistui jo kesällä 2013

Kymenlaakson Jätteen vastaanottamien muiden sekalaisten jätteiden osalta kaatopaikkasijoituksen korvaava käsittely toteutui jo vuoden 2013 aikana, jolloin Keltakankaan jätekeskukseen valmistui moderni lajittelulinjasto. Erottelulaitteilla saadaan jätteistä eroteltua kaikki materiaaliksi tai energiaksi kelpaavat jakeet ja loppu, alle 10 % koko määrästä on hyödyntämiskelvotonta rejektiä, joka voidaan sijoittaa kaatopaikalle. Lajittelulinjasto rakentamisella nimenomaan valmistauduttiin vuoden 2016 alussa tulevaan orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitukseen.

Kymenlaakson Jätteen alueella asiat on hoidettu kuntoon ajoissa, eikä tuleva vuodenvaihde tuo siltä osin muutoksia asiakkaittemme jätehuoltoon.