Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Kati Manskisen Heinolasta. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori.

Manskinen siirtyy toimitusjohtajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta, jossa hänen vastuullaan on ollut kiertotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaminen.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa työt 1.2.2021.