Tuulettuvien biojäteastioiden toimitukset palvelun tilanneille kiinteistöille käynnistyvät helmi-maaliskuun vaihteessa ja jatkuvat huhtikuulle. Kuljetukset käynnistyvät porrastetusti toukokuussa.

Lähes 60 % Kymenlaakson Jätteen toimialueen suurimpien taajamien omakoti- ja paritaloista on jo ilmoittanut valintansa biojätteen lajitteluun. Biojätteiden lajitteluvelvoite laajenee koskemaan 1–2 asunnon kiinteistöjä Kotkan, Haminan ja Kouvolan keskustaajamissa 1.5.2024 (katso kartta velvoitealueesta). Näissä kolmessa kaupungissa on yhteensä yli 19.000 velvoitteen piiriin tulevaa pientaloa.

Lakisääteisen velvoitteen tavoitteena nostaa kierrätysastetta ja saada biojätteiden sisältämät ravinteet hyödyksi – joko multana tai biokaasuna.

Velvoitteen voi hoitaa joko liittymällä Kymenlaakson Jätteen järjestämään biojätekuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet omatoimisesti kiinteistöllä.

Kymenlaakson Jäte lähetti lajitteluvelvollisille kiinteistöille marraskuussa kirjeet, joissa pyydettiin ilmoittamaan tammikuun aikana, jos kiinteistö valitsee biojätekuljetuksen. Osa haminalaisten kirjeistä postitettiin vasta tammikuussa, ja vastausaikaa oli helmikuulle asti.

– Kirjeitä lähetettiin 16700 kiinteistölle, jotka eivät saamiemme rekisteritietojen mukaan vielä lajittele biojätteitä, taustoittaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala, ja lisää:

–  Tiedot kuljetukseen liittyvistä kiinteistöistä tarvitaan ajoissa, jotta ehdimme tilata tarpeeksi biojäteastioita, toimittaa ne kiinteistöille ja reitittää kuljetukset ennen toukokuuta.

Kotkalaiset aktiivisimpia lajittelutavan ilmoittajia

Eniten tietoja on saatu kotkalaisilta lajitteluvelvollisilta, joista 30,5 % on ilmoittautunut biokuljetuksiin joko kiinteistökohtaisella tai naapureiden yhteisellä biojäteastialla ja 31,5 % on ilmoittanut kompostoivansa biojätteet. Kouvolassa kuljetusvaihtoehdon on valinnut 29 % ja kompostointivaihtoehdon 31 % kiinteistöistä. Haminassa velvoitteen piiriin tulevista kiinteistöistä 25 % on valinnut kuljetuksen ja 21,5 % kompostoinnin.

–  Kiitämme kaikkia ilmoituksen jo tehneitä.

Koko toimialueella tietoja puuttuu vielä noin 40 %:lta lajitteluvelvollisista kiinteistöistä.

Ilmoituksen ehtii vielä tehdä – kuljetusvaihtoehdolla alkaa olla kiire!

Toukokuussa käynnistyviin biojätekuljetuksiin ehtii vielä mukaan.

–  Mitä nopeammin liittymisilmoituksen tekee, sitä nopeammin kiinteistön tiedot saadaan tyhjennysreitille ja sitä paremmin voimme valmistella kuljetusten sujuvan käynnistymisen tuhansilta kiinteistöiltä, kiteyttää Haukkala ja lisää:

–  Jos kuljetusvaihtoehdoksi haluaa tuulettuvan biojäteastian sisältävän palvelun, kannattaa ilmoitus tehdä pian, sillä tuulettuvien astioiden toimitusaika on kaksi kuukautta.

Jos biojätteen lajittelutavaksi valitsee omatoimisen kompostoinnin, se tulisi aloittaa viimeistään 1.5. Lisäksi kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti joko Kymenlaakson Jätteen oma-asiointipalvelussa tai Kymen jätelautakunnan lomakkeella.

Tietoa lajitteluvaihtoehdoista sekä ohjeet ja ilmoituslomakkeet löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/bio.

Biojäteastioiden toimitukset alkavat helmi-maaliskuun vaihteessa – astian saa ottaa käyttöön vasta vapun tienoilla

Kuljetusvaihtoehdon valinneet kiinteistöt ovat voineet tilata Kymenlaakson Jätteeltä uudenlaisen, tuulettuvan biojäteastian sisältävän palvelun, joka mahdollistaa tavallista biojäteastiaa pidemmät tyhjennysvälit ja siten vuositasolla edullisemmat tyhjennysmaksut.

Tuulettuvia biojäteastioita on tilattu Kymenlaakson Jätteeltä jo lähes 4000 kappaletta. Niiden toimitukset kiinteistöille alkavat helmi-maaliskuun vaihteessa ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Toimitusaikatauluja eri alueille tullaan päivittämään viikoittain Kymenlaakson Jätteen nettisivuille, josta asukkaat voivat tarkistaa tilaamansa astian arvioidun saapumisajankohdan.

Kun tilattu astia saapuu tontille, kannattaa asukkaiden kurkata heti sen sisälle ja ottaa talteen esite, jossa ohjeistetaan astian käyttöön ja biojätteiden lajitteluun. Esitteen lisäksi astian mukana tulee näytekappaleena paperinen pussi biojätteen pakkaamista varten.

Tuulettuvan biojäteastian saa ottaa käyttöön vasta vapun tienoilla, sillä tyhjennyksetkin alkavat vasta toukokuun aikana.

Biojäteastian saa ottaa käyttöön vasta vapun tienoilla, koska tyhjennykset käynnistyvät porrastetusti toukokuun aikana. Kouvolalaiset ja kotkalaiset voivat tarkistaa tulevat tyhjennyspäivät viimeistään huhtikuun lopussa Kymenlaakson Jätteen oma-asiointipalvelusta. Haminalaisille oma-asioinnin käyttömahdollisuus tulee myöhemmin tänä vuonna.