Liukkaat tiet vaikeuttavat jätteenkuljetuksia edelleen. Maanantaina 8.2. osaa Pohjois-Valkealan jäteastioista ei ole päästy tyhjentämään ja tiistaina 9.2. huonokuntoiset tiet ovat haittaneet liikkumista Jaalassa.

Muillakin alueilla liukas tie ja jään päälle satanut vesi voivat estää jäteautojen liikkumista. Jäteastioiden tyhjennyksissä voi olla viivästyksiä tai jäteastiat voivat jäädä tyhjentämättä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelu on kirjeitse yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden jäteastiaa ei ole voitu tyhjentää.