Liukkaat tiet ovat vaikeuttaneet jäteautojen kulkua koko Kymenlaaksossa ja etenkin haja-asutusalueella. Jäteastian tyhjennykset voivat osalla kiinteistöistä myöhästyä tai siirtyä koska jäteauto ei ole päässyt ajamaan niille saakka.

Lämpötilan vaihtelua nollan molemmin on luvassa myös tulevina päivinä, joten alemman tieverkon haastavat keliolosuhteet voivat jatkossakin vaikuttaa jätteenkuljetuksiin.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme asukkailta ymmärrystä hankalaan tilanteeseen.

Asuk­kaat voi­vat osal­taan hel­pot­taa jä­te­au­ton­kul­jet­ta­jien työ­tä huo­leh­ti­mal­la, et­tä omal­la pi­hal­la reit­ti jä­te­as­ti­al­le on tur­val­li­nen. Lu­mi­töis­tä ja hie­koi­tuk­ses­ta on hyvä huo­leh­tia kul­ku­väy­lien li­säk­si myös jä­te­as­ti­an ym­pä­ril­lä.

Näin sujuvoitat talviajan jätehuoltoa

  1. Tee lumityöt ja huolehdi hiekoituksesta – myös jäteastian ympärillä.
  2. Varmista, ettei jäteastia jäädy kiinni maahan, kansi kiinni astiaan tai katoksen lukitusmekanismi umpeen. Parhaiten jäätymistä ehkäisee kevyt liikuttelu tarpeeksi usein.
  3. Tarkkaile kulkuväylien kantavuutta. Jos tie on pehmennyt, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
  4. Pakkaa jätteet huolellisesti, jotta ne eivät jäädy astiaan kiinni. Käytä tarvittaessa kosteuden eristykseen esimerkiksi sanomalehtipaperia.