Liukkaat, hiekoittamattomat ja auraamattomat tiet vaikeuttavat jätteenkuljetuksia. Tammi-helmikuun vaihteessa moni jäteastia on jäänyt tyhjentämättä, koska jäteauto ei ole päässyt ajamaan kohteisiin.

Tyhjentämättä jääneille jäteastioille pyritään järjestämään paikkaava tyhjennys, kun tiet ovat sellaisessa kunnossa, että painava jäteauto pystyy niillä ajamaan.

Pakkassäällä jäteastiat voivat myös jäätyä eikä jäätynyttä jäteastiaa pystytä tyhjentämään. Jäätynyt astia kannattaa viedä sulamaan esimerkiksi varastoon tai autotalliin. Jäätymistä ehkäisee se, että jätteet on pakattu hyvin eikä jäteastiaan laiteta nestemäisiä jätteitä.

Jätteenkuljetusten sujumista auttaa talviaikaan se, että lumityöt on tehty myös jäteastian ympäriltä ja kulkureitti astialle on hiekoitettu. Jos jätekatos on lukittu, on huolehdittava, ettei lukko pääse jäätymään.