Kymenlaakson Jätteen taksoissa tapahtuu pieniä muutoksia. Eniten alenevat Mäntyharjun jätteenkuljetuksen hinnat taloyhtiöissä. Lisäksi ekomaksut laskevat hiukan.

Mäntyharjun jätteenkuljetustaksa, ekomaksutaksat ja jäteasemien yhtenäistaksa hyväksyttiin Kymen jätelautakunnan kokouksessa 3.12.2015. Kokousasiakirjat löytyvät Kouvolan kaupungin sivuilta kohdasta esityslistat ja pöytäkirjat http://www.kouvola.fi/index/kaupunkijahallinto/paatoksenteko.html

Uudet jäteastioiden tyhjennysmaksut

Mäntyharjun jätteenkuljetusalueen urakkakausi vaihtuu vuodenvaihteessa ja näin ollen myös jätteenkuljetuksen taksa uudistuu. Uuden kilpailutuksen myötä isompien jäteastioiden tyhjennyshinnat alenivat.

Taksa muuttuu seuraavasti (sis. alv. 24 %) muutamien yleisimpien jäteastiakokojen kohdalla:

Loppujäteastia 240 litraa
• tyhjennyshinta v. 2015 oli 6,61 €
• tyhjennyshinta v. 2016 on 6,68 e (nousee 7 senttiä)

Loppujäteastia 600 litraa
• tyhjennyshinta v. 2015 oli 12,36 €
• tyhjennyshinta v. 2016 on 11,38 e (alenee 98 senttiä)

Isommissa, useamman kuution loppujäteastioissa hinnat alenevat kymmenillä euroilla per tyhjennyskerta.

Biojäteastia 240 litraa
• tyhjennyshinta v. 2015 oli 10,38 €
• tyhjennyshinta v. 2016 on 10,04 e (alenee 34 senttiä)

Pienemmissä (120 tai 140 litraa) biojäteastioissa tyhjennyskerran hinta alenee noin eurolla.

Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat merkittävästi. Kartongin tyhjennyshinnat alenevat reilut 10 %, pienmetallin noin 30 % ja pakkauslasin noin 40 %.

Ekomaksuissa huomioidaan tulevat Ringin ekopisteet

Vuoden 2016 aikana valtakunnallisesti pakkausten tuottajavastuukeräystä hoitava Rinki Oy alkaa hoitaa lähes 70 alueellista hyötykeräyspistettä Kymenlaakson Jätteen toimialueen kunnissa. Eri kunnissa Ringin vastuulle on siirtymässä eri määrät pisteitä.

Mäntyharjulle Rinki Oy tuo kaksi ekopistettä kevään 2016 aikana. Muutoksen vuoksi Kymenlaakson Jäte alentaa ensi vuonna ekomaksuja Mäntyharjulla 1,2%.

Kunnat ovat ottaneet kannan, että Ringin järjestämien ekopisteiden määrä ei riitä. Kymenlaakson Jäte Oy täydentää keräyspisteiden verkostoa koko toimialueellaan yhteensä noin 55 pisteellä. Mäntyharjulla keräyspisteiden määrä pysyy ennallaan.

Jäteasemilla kovat muovit maksulliseksi

Kymenlaakson Jäte on kokeillut kotitalouksista kertyvän kovamuovijätteen vastaanottoa jäteasemilla maksutta jo syksystä 2014. Kovien muovien keräyksen arveltiin olevan kannattavaa niin, että muovista saatava hinta kattaisi keräys- ja kuljetuskustannukset. Näin ei kuitenkaan käynyt. Jäteasemilla kovien muovien erilliskeräys jatkuu ja jäteasemilla on jatkossakin erilliset lavat koville muoveille. Kovan muovin maksuttomuus kuitenkin päättyy vuodenvaihteessa ja kovista muoveista peritään jatkossa energiajätteen hinta.

Jäteasemilla nousevat energiajätteen ja hyödyntämiskelvottoman jätteen hinnat. Energiajätteen vastaanottohintaa nostetaan 4 eurolla per kuutiometri, ja hyödyntämiskelvottoman jätteen vastaanottohintaa 2 eurolla per kuutiometri.

Uudet hinnat ovat vuoden alusta lukien (sis. alv 24%):

hyödyntämiskelvoton jäte: 6 € / 0,5 m3 ja 12 € / m3
energiajäte: 5 € / 0,5 m3 ja 10 € / m3

Jätekeskuksen maksuihin pieniä muutoksia

Kymenlaakson Jätteen jätekeskuksessa Kouvolan Keltakankaalla vastaanotettavien jätekuormien hinnoitteluun tulee vain joitakin muutoksia.

Valtio korottaa jäteveroa kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle. Vero on ollut 55 € per tonni, ja se nousee vuodenvaihteessa 70 euroon per tonni. Veron korotus nostaa kaatopaikalle sijoitettavien jätelaatujen maksuja korotusta vastaavasti 15 eurolla per tonni (alv. 0 %).

Jäteveron korotus nostaa myös koneellisesti lajiteltavan, hyötyjätteitä sisältävän sekalaisen jätteen hintaa, koska lajittelusta jäävä hyödyntämiskelvoton rejekti on jäteveron alaista. Jätevero tilitetään vuosittain valtiolle.

Uutena jätelajina hinnastoon on otettu kovat muovit, sen vastaanottohinta on edullinen 30 € per tonni (alv. 0 %).