Liukkaat ja hiekoittamattomat tiet vaikeuttavat jätteenkuljetuksia. Jäteastia voi jäädä tyhjentämättä, mikäli jäteastialle johtavat tiet ovat liian liukkaita.

Tyhjentämättä jääneille jäteastioille voidaan järjestää paikkaava tyhjennys, kun tiet ovat sellaisessa kunnossa, että painava jäteauto pystyy niillä ajamaan.

Muistathan huolehtia myös lumitöistä jäteastian ympärillä.