Kymenlaakson Jäte Oy aloittaa kokeilun muovipakkausten keräyksestä kiinteistöiltä. Rinki-ekopisteiltä kerätystä pakkausmuovista on saatu hyviä kokemuksia ja asiakkailta on tullut kyselyitä muovipakkausten keräyksen aloittamisesta. Näiden innoittamana Kymenlaakson Jätteellä on päätetty aloittaa muovipakkausten keräys kiinteistöiltä Kotkassa.

Kotkassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Jätelain mukaan kiinteistöiltä tuottajavastuun alaisia jätteitä saavat noutaa ensisijassa tuottajat. Kunta voi hoitaa erilliskeräystä osana järjestämäänsä jätehuoltoa. Kotkassa näin tullaan tekemään. Mikäli tuottajayhteisö tai kunta ei järjestäisi keräystä, kiinteistö voisi itse valita keneltä ostaa tyhjennyspalvelut.

Astiatyhjennyksestä ei saa periä käsittelymaksua, koska pakkausjäte on tuottajayhteisön omaisuutta ja yhteisöt vastaavat käsittelykustannuksista. Kiinteistöiltä kerätty pakkausjäte on toimitettava maksutta tuottajayhteisöjen keräysjärjestelmään. Kymenlaakson Jäte on sopinut alustavasti pakkausjätemuovin vastaanotosta tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.

Pakkausjätemuovin keräys aloitetaan kokeiluna. Aluksi selvitetään, minkä kokoiselle kiinteistölle keräys parhaiten sopii. Ajatuksena on, että pakkausmuovijätteen astioilla pystyttäisiin korvaamaan loppujäteastioita. Näin kiinteistölle tulisi muovinkeräyksestä todellista säästöä.

Tarkoituksena on saada tietoa kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen kysynnästä ja toteutettavuudesta. Kokeilu aloitetaan kevään aikana.