Jätteenkuljetuksissa Kotkassa on edelleen kalustovajausta.

Kaikkia loppujätteen ja biojätteen tämän viikon tyhjennyksiä ei ole pystytty tekemään normaalissa rytmissä.