Kymenlaakson Jäte lähettää joka kevät kuljetusalueidensa kesäasukkaille infokirjeet kesäajan tyhjennysajankohdista. Tämän kevään kirjeet postitettiin maaliskuussa. Asukkailta tulleiden yhteydenottojen perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, että posti on jakanut osan kirjeistä vääriin osoitteisiin.

Jos mökkiläinen ei vielä ole saanut infokirjettä kesän tyhjennysviikoista, hän voi kysyä ne Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelusta. Tyhjennyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.