Pertunmaalla jätteiden aluekeräyspisteiltä on jouduttu siivoamaan sinne luvatta dumpattuja rojuja. Väärinkäyttäjiä yritetään suitsia ohjeistuksella ja valvonnalla.

Pertunmaalla jätteiden aluekeräyspisteiltä on jouduttu siivoamaan kesän aikana toistuvasti sinne kuulumatonta rojua. Pisteille on jätetty ohjeiden, jätehuoltomääräysten ja jätelain vastaisesti esimerkiksi remonttijätteitä, maalipönttöjä, vanhoja huonekaluja, patjoja, puutarhajätteitä, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden oikea vastaanottopaikka on Pertunmaan jäteasema.

– Aluekeräyspisteiden jäteastiat on tarkoitettu käyttömaksun maksaneiden asukkaiden roskapusseille eli sellaiselle arjessa syntyvälle kotitalousjätteelle, joka mahtuu jäteastiaan tavallisessa roskapussissa, painottaa pisteiden ylläpidosta vastaavan Kymenlaakson Jäte Oy:n kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala ja lisää:

– Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään. Astiat tyhjentävä jäteauto ei voi ottaa kyytiin isoja jätteitä, sähkölaitteita eikä vaarallisia jätteitä. Myöskään lautakasat tai puutarhajätteet eivät kuulu aluekeräyspisteelle vaan jäteasemalle.

Rojuilla roskaamista on esiintynyt eniten Nummelan tienhaarassa (Vähäpalojärventie 119) ja Joutsan tienhaarassa (Joutsantie 8) sijaitsevilla aluekeräyspisteillä. Niissä astioiden lähelle jätettyä roinaa on jouduttu siivoamaan viikoittain, joskus jopa useamman kerran viikossa.

Pertunmaan aluekeräyspisteille luvatta tuotuja rojuja on pitänyt siivota erillisellä kalustolla ja miehistöllä, koska niitä ei voi eikä saa ottaa jäteastiat tyhjentävän jäteauton kyytiin. – Jäteastioihin laitettu jäte kuljetetaan poltettavaksi lämpövoimalaan, eikä seassa saa olla isoja jätteitä, sähkölaitteita tai vaarallisia jätteitä, Mervi Haukkala mainitsee.

Aluekeräyspisteiden jäteastiat on tarkoitettu käyttömaksun maksaneiden kotitalouksien roskapusseille. Puu- ja puutarhajätteet eivät kuulu astioihin tai niiden viereen.

Lisää ohjeistusta ja valvontaa – ongelmallisille pisteille valvontakamerat

Rojujen määrä pisteillä alkoi lisääntyä huhtikuun lopulla. Asiaan reagoitiin uusimalla toukokuussa Pertunmaan kaikkien 27 aluekeräyspisteen kyltit ja astiatarrat lajitteluohjeineen. Ongelmallisimmille pisteille on viety myös valvontakamerat ja niistä kertovat kyltit sekä roskaamiskieltokyltit, joilla pisteillä kävijöitä ohjataan toimimaan oikein.

Jatkossa keräyspisteen väärinkäytöstä kiinni jäänyt voi saada yhteydenoton jäteyhtiöltä ja maksettavakseen siivouslaskun.

Myös Pertunmaan kunnan ympäristövalvonnasta vastaava Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on selvillä tilanteesta. Jätelain noudattamista valvovilla ympäristötarkastajilla on viranomaisen valtuudet puuttua roskaamiseen.

– Jos aluekeräyspisteelle kuulumatonta jätettä tai romua tuovan henkilöllisyys saadaan selville esimerkiksi valvontakameran avulla, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa siivousmääräyksen, jonka tehosteena on mahdollista käyttää tarvittavia hallintopakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa, toteaa ympäristötarkastaja Anne Luttinen ja lisää:

– Hallintopakkoprosesseja toivottavampi vaihtoehto olisi kuitenkin se, että riittävällä tiedottamisella ja neuvonnalla asukkaat ymmärtäisivät, että aluekeräyspiste ei ole jäteasema.

Ohjekylteistä huolimatta pisteille on tuotu peräkärrykuormia, jotka kuuluisivat jäteasemalle. Kuvassa oleva tyhjä metallitynnyri ja jääkaappi olisi otettu jäteasemalla maksutta vastaan. Nyt siivoamisesta kertyi ylimääräistä työtä ja kuluja.
Renkaat eivät kuulu aluekeräyspisteille vaan rengasliikkeisiin, jotka ottavat vastaan kuluttajilta 4–8 vanteetonta rengasta maksutta. Puujätteet ja maalipurkit kuuluvat jäteasemalle.

Oikea paikka isoille jätteille on jäteasema

Aluekeräyspisteiden väärinkäyttöä on esiintynyt talvellakin, mutta kesäaikana ongelma on ollut pahempi. Taustalla voi olla paitsi mökkikaudesta johtuva asukasmäärän kasvu myös se, että kesällä siivotaan ja remontoidaan enemmän kuin talvella.

Oikea osoite nurkista pois siivotuille rojuille ja remonttijätteille ei kuitenkaan ole aluekeräyspiste vaan Pertunmaan jäteasema, joka on touko-syyskuussa avoinna myös lauantaisin. Mäntyharjun suunnalla asioivat voivat käyttää myös Mäntyharjun jäteasemaa.

Jäteasemilla otetaan maksutta vastaan esimerkiksi kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, metalliromut sekä haketuskelpoiset oksat ja risut. Jätelajikohtainen maksu peritään koneelliseen lajitteluun toimitettavasta lajiteltavasta jätteestä sekä seuraavista jätteistä: puujäte, haravointijäte, energiajäte, kaatopaikkajäte, kivijäte ja saniteettiposliini. Hinnaston ja lajitteluohjeet löytyvät sähköisenä täältä. Ne saa myös jäteasemalta.

– Kaikkien kannalta halvemmaksi tulisi, että jokainen veisi itse isot jätteensä jäteasemalle. Aluekeräyspisteille tuotujen rojujen siivoamisesta aiheutuu ylimääräistä työtä ja kuluja, jotka maksavat viime kädessä kuntalaiset jätemaksuissaan, Mervi Haukkala sanoo.

Pertunmaan aluekeräyspisteistä luovutaan vuonna 2025

Aluekeräyspisteet pidetään toiminnassa kevääseen 2025 saakka, jolloin Pertunmaalla siirrytään kunnan tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen. Vaihtoehtoja ovat tuolloin oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia. Kymenlaakson Jäte tiedottaa asukkaille jätehuoltoon tulevista muutoksista hyvissä ajoin ennen vuotta 2025.

Monet muut kunnat ovat jo luopuneet aluekeräyspisteistä roskaantumisen ja siitä aiheutuvien kohtuuttomien siivouskulujen vuoksi. Pisteiden ylläpitokuluja kasvattavat myös vapaamatkustajat, jotka eivät maksa käyttömaksua mutta nakkaavat niihin silti roskansa luvatta. Lisäksi on katsottu, että pisteiden käytöstä kerran vuodessa maksettava maksu ei kannusta jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun, koska maksu on sama jätemäärästä ja lajittelusta riippumatta. Sen sijaan kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kertyvä jätemäärä ja sen lajittelu vaikuttaa jätemaksuun, sillä pienen jäteastian tyhjennys on isoa edullisempaa ja säästöä voi saada myös tyhjennysväliä pidentämällä.