Rinki Oy alkoi vuoden alusta vastata pakkausjätteiden keräysastioiden tyhjentämisestä osassa ekopisteitä

Hyötyjätteiden keräyspisteverkosto uudistuu ja muuttuu vuoden 2016 aikana. Rinki Oy alkaa vastata kotitalouksien pakkausjätteiden keräyksestä koko Suomessa. Kymenlaakson Jätteen toimialueelle Rinki-ekopisteitä on tulossa yhteensä 66 kpl. Osa Kymenlaakson Jätteen ja kuntien vanhoista hyötyjätepisteistä siirtyy Ringille. Lisäksi Rinki perustaa kevään aikana uusia ekopisteitä, lähinnä kauppojen yhteyteen.

Muutokset johtuvat pakkausjäteasetuksesta. Tuottajien vastuu pakkausten jätehuollosta laajenee. Muutoksen myötä kaikkia hyötykeräyspisteitä aletaan kutsua ekopisteiksi ja samalla hyötyjätepiste ja Hyötis -sanat jäävät muutoksen pois käytöstä.

Tammikuussa Rinki Oy otti vastuulleen osan vanhoista hyötyjätepisteistä

Vuodenvaihteessa Ringille siirtyi 45 Kymenlaakson Jätteen ja toimialueen kuntien vanhaa keräyspistettä. Heti tammikuussa näillä Ringille siirtyneillä ekopisteillä ei vielä näy muutoksia, niissä ei esimerkiksi ole vielä Rinki Oy:n opasteita.

Ringille siirtyneet ekopisteet on merkitty tänne.

Rinki Oy on kuitenkin alkanut vastata näiden sille siirtyneiden pisteiden lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten keräysvälineiden tyhjennyksistä. Tehtävä on Ringille uusi, joten jotakin siirtymävaiheen ongelmia on ollut, mm. astioiden ylitäyttymistä ja tyhjennysten viivästymistä.

Kevään aikana Rinki rakentaa parikymmentä uutta keräyspisteitä, sekä uusii keräysvälineitä sille siirtyneillä ekopisteillä. Myös opasteita ja tarroituksia uusitaan tänä vuonna. Muovin keräysastiat tulevat kevään aikana noin 30 ekopisteelle Kymenlaakson Jäte Oy:n alueella.

Lisää tietoa Ringin valtakunnallisesta palvelunumerosta

Vuodenvaihteesta lähtien kuluttajia palvelee Ringin valtakunnallinen ja maksuton asiakaspalvelupuhelin numerossa 0800 133 888. Rinki Oy:ltä voi kysyä tarkemmin myös uudesta muovipakkausten keräyksestä. Rinki Oy:llä on myös verkkosivut osoitteessa rinkiin.fi, sieltä löytyvät mm. pakkausjätteiden lajitteluohjeet.

Myös Kymenlaakson Jäte palvelee ja neuvoo asukkaita, lähinnä vastuulleen jäävien ekopisteiden osalta. Kaikki keräyspisteet osoitteineen löytyvät myös valtakunnallisesta karttapalvelusta kierratys.info. Muutosvaiheen aikana pisteiden tiedoissa karttapalvelussa voi olla viivettä.