Kymenlaakson Jäte on julkaissut taloyhtiöille suunnatun esitteen jätepisteen mitoittamiseen. Esitteessä annetaan vinkkejä sopivankokoisten keräysastioiden valitsemiseen eri jätejakeille sekä käydään läpi jätehuolto- ja paloturvallisuusmääräysten vaatimuksia jätetilalle. Lisäksi listataan hyvän jätekatoksen tunnusmerkkejä.

Esite on suunnattu erityisesti pienemmille taloyhtiöille, jotka valmistautuvat muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräyksen aloittamiseen. Näiden jätejakeiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat 1.7.2021 taajamissa sijaitseviin 5-9 asunnon taloyhtiöihin. Tällä hetkellä pakkausjätteiden keräysvelvoitteet koskevat jo isompia taajamien asuinkiinteistöjä, joissa on asuntoja 10 tai enemmän.

A4-kokoisen esitteen voi ladata ja tulostaa täältä.

Painettuja versioita voi tarvittaessa tilata sähköpostitse: neuvonta(at)kymenlaaksonjate.fi.