Jäteastioiden talvityhjennysrytmi on alkanut niissä 1-2 asukkaan kotitalouksissa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa loppujäteastialleen eri tyhjennysvälin talvi- ja kesäkaudella.

Jätehuoltomääräysten mukaan loppujäteastia on yleensä tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein, jos biojätteitä ei kompostoida tai kerätä erikseen. Enintään kahden asukkaan kotitaloudet voivat kuitenkin pidentää loppujäteastiansa tyhjennysvälin talvikaudella neljään viikkoon ilman biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä. Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla tyhjennysvälimuutoksesta ilmoitetaan kirjallisesti meidän asiakaspalveluumme. Haminassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella ilmoitus lähetetään Kymen Jätelautakunnalle.

Kun tyhjennysvälimuutoksesta on kerran ilmoittanut, tyhjennysrytmi muuttuu jatkossa automaattisesti aina kauden vaihtuessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että loppujäteastia tyhjennetään talvikaudella neljän viikon välein ja kesäkaudella kahden viikon välein. Jos asiakas ei enää halua eri tyhjennysväliä kesä- ja talvikaudella, hänen tulee ilmoittaa asiasta.

Biojäteastia on tyhjennettävä sekä kesällä että talvella kahden viikon välein kiinteistöillä, joissa on 1-5 asuntoa. Vähintään kuuden asunnon kiinteistöillä biojäteastia tulee tyhjentää kesäkaudella viikon välein ja talvikaudella kahden viikon välein.

Jätehuollon talvikauteen kuuluvat viikot 41-17 ja kesäkauteen viikot 18-40.