Tekemättömät lumityöt ja liukkaat väylät hidastavat jätteenkuljetuksia. Asukkaat voivat helpottaa jäteauton kuljettajien työtä tekemällä lumityöt ja huolehtimalla hiekoituksesta jäteastian ympäriltä.

Tekemättömien lumitöiden tai liukkaiden teiden vuoksi voi jäteastia jäädä kokonaan tyhjentämättä. Jäteauton kuljettajan tulee saada siirrettyä jäteastia turvallisesti tyhjennettäväksi.

Huolehdithan myös, ettei jäteastia jäädy kiinni maahan.