Talven runsaat sateet ja lauha sää ovat saaneet vesistöt tulvimaan osin teille asti. Teille nousseesta vedestä voi aiheutua paikallista haittaa myös jätteenkuljetuksille, sillä painavalla jäteautolla ei voi ajaa veden pehmentämillä sorateillä ilman kalustorikon riskiä. Esimerkiksi Elimäellä on tällä viikolla ollut tulvimisen vuoksi pehmenneitä teitä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennusteiden mukaan vedenkorkeus nousee edelleen, joten tulvivat tiet voivat jatkossakin vaikeuttaa jäteastian tyhjennyksiä alavilla alueilla.