Lumisateen vain jatkuessa on taas hyvä muistaa, että lumityöt on tehtävä myös jäteastian ympäriltä. Kun jäteastia ei ole kinosten keskellä, on roskapussien vienti huomattavasti helpompaa. Samalla varmistat senkin, että jäteauton kuljettaja pääsee tyhjentämään astian.

Jos lumitöitä ei ole tehty ja jäteautolla ei pääse pihaan tai jäteastiaa ei pysty siirtämään tyhjennettäväksi, voi tyhjennys jäädä tekemättä.