Kouvolan muovipakkausjäte- ja loppujäteastioiden tyhjennysreittejä järjestellään uudelleen. Uudistuneet reitit otetaan käyttöön 2. marraskuuta alkaen.

Reittiuudistusten taustalla on muovipakkausten keräyksen lisääntyminen. Muovipakkausten keräysastiat tyhjennetään kaksilokeroautolla, jolloin muutokset vaikuttavat myös toiseen lokeroon kerättävän loppujätteen tyhjennyspäiviin.

Muovipakkaus- ja loppujäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat reittiuudistusten myötä yhteensä noin 1100 kiinteistöllä. Asiakkaille, joita muutos koskee, on tiedotettu asiasta kirjeitse.

Reittiuudistusten jälkeen tyhjennyspäivät jakautuvat alueittain seuraavasti:

  • Maanantaina Kouvolan keskusta, Kasarminmäki, Marjoniemi, Viitakumpu, Pikku-Palomäki, ks. maanantain reittialueet.
  • Tiistaina Valkeala, Utti, Kouvolan Tornionmäki, Käpylä, ks. tiistain reittialueet.
  • Keskiviikkona Kouvolan Lehtomäki, Ravikylä, Kotiharju, Kuusankosken Mäyränkorpi, Kymintehdas, Sammalkorpi, Sipilänmäki, Rantakulma, Puhjonmäki, Kytöaho, ks. keskiviikon reittialueet.
  • Torstaina Kuusankosken keskusta, Naukio, Melkunmäki, Tähtee, Mäkikylä, Rekola, Markankylä, Voikkaa, Jaala, ks. torstain reittialueet.

Pääsääntöinen ajopäivä alueella on yllä mainittu, mutta tyhjennys voi myös siirtyä +/- 1 päivällä.

Jäteastioille sovitut tyhjennysvälit säilyvät ennallaan.

Pahoittelemme tyhjennyspäivän muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.