Kymen jätelautakunta on hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.1.2020. Määräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätehuoltomääräysten uudistamisen taustalla ovat jätelainsäädännön muutokset, joilla mm. pyritään vähentämään jätteen määrää sekä lisäämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tästä syystä asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet taajamissa tiukentuvat.

Muovipakkausten keräys laajenee vuosina 2020-2021

Muovipakkaukset mainitaan jätehuoltomääräyksissä uutena erilliskerättävänä jätelajina. Tähän asti muovipakkausten keräys kiinteistöillä on ollut vapaaehtoista.

Vähintään 10 asunnon taloyhtiöiden tulee hankkia keräysastiat muovipakkauksille viimeistään 1.7.2020.

Seuraavana vuonna muovipakkausten keräys laajenee myös pienempiin taloyhtiöihin. 1.7.2021 muovipakkausten keräys tulee aloittaa vähintään 5 asunnon kiinteistöissä, jos ne sijaitsevat taajamassa.

Hyötyjätteiden keräys vuonna 2021 myös pienempiin taloyhtiöihin

Myös muiden hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet taajamassa tiukentuvat. Vähintään 5 asunnon kiinteistöjen tulee hankkia keräysastiat muovipakkausten lisäksi kartongille, metallille ja lasipakkauksille viimeistään 1.7.2021.

Jätehuoltomääräyksiin on tehty myös muita lisäyksiä ja tarkennuksia. Ne koskevat mm. jätekimpan muodostamista, kompostointia ja kuivakäymäläjätteitä sekä lukollisia yhteiskeräyspisteitä.

Tutustu uusin jätehuoltomääräyksiin Kymen jätelautakunnan sivuilla: http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/jatehuoltomaaraykset-1-1-2020-alkaen/