Yleisen kustannustason nousun myötä Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteiden vastaanottotaksaa ja Ekokaari Oy:n jätteenkäsittelymaksujen hinnastoa Keltakankaan jätekeskuksessa tarkistetaan 1.7.2022 alkaen. Viime kuukausina raaka-aineiden ja tarvikkeiden, alihankintatyön ja energian hinnat ovat nousseet ja ne vaikuttavat jätteiden käsittelyn kokonaiskustannuksiin. Hinnankorotukset ovat tässä tilanteessa välttämättömiä.

Vain osa vastaanotettavien jätteiden vastaanottohinnoista nousee. Hintojen korotukset on pidetty maltillisina ja ne vastaavat todellista kustannusten nousua. Hinnoittelussa huomioidaan kannustavuus jätteiden lajitteluun ja erilliskeräämiseen.

Jätteenpolttoon ohjattavan loppujätteen tonnihinta nousee noin 7 %. Lajiteltavan jätteen ja tiettyjen erilliskerättyjen jätteiden käsittelyhinnat nousevat 2  2,5 %. Haravointijätteiden ja kaatopaikalla hyödynnettävien jätteiden käsittelymaksut nousevat vastaamaan jätteenkäsittelyn todellisia kustannuksia.

Ekokaari Oy:n jätteenkäsittelyn hinnaston löydät tästä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksan löydät tästä.

(Huom! Nämä hinnastot koskevat lähinnä yritysten toimittamia jätekuormia, jotka hinnoitellaan kuorman painon mukaan.)