Kymenlaakson Jäte kokeilee puhelimitse tapahtuvan asiakaspalveluajan lyhentämistä 3.6. alkaen niin, että aika lyhenee päivän alusta ja lopusta tunnilla.

Muutoksen tavoitteena on vapauttaa osa asiakaspalvelijoiden työajasta puhelimesta vapaaksi. Jätteenkuljetuksen asiakaspalvelutehtävissä olevat huolehtivat puhelintyön lisäksi jätteenkuljetusten reititykseen ja laskutukseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi sähköisten yhteydenottojen (verkkolomakkeiden) määrä on kasvanut, ja puhelinaikaa vähentämällä saadaan sähköiset yhteydenotot nopeammin käsittelyyn.

Kokeilu on sovittu aluksi kesä-, heinä ja elokuuksi. Jatkosta sovitaan kertyneiden kokemusten mukaan elokuussa.

On hyvä muistaa, että monia asioita voi hoitaa myös verkkosivujen sähköisen asioinnin kautta kellonajasta riippumatta.