Kaunissaaren asukkaiden jätehuollon palvelut järjestävä Kymenlaakson Jäte Oy toimittaa saareen uuden, asukkaiden loppujätteille tarkoitetun jätepuristimen. Puristin saapuu saareen 2.5. aamulautalla ja on käyttövalmis samana päivänä.

Jätepuristin on lukittu, ja sitä saavat käyttää asukkaat, joilla on voimassa oleva lukkopistesopimus Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Lukkoon käy sama avain kuin aikaisemminkin.

Uusi puristin on markkinoiden turvallisimpia, ja siinä on hajujen poistoon tarkoitettu otsonointilaite. Ennen puristimen käyttöä kannattaa tutustua puristimen kyljessä olevaan käyttöohjeeseen. Asukkaita pyydetään pakkaamaan jätteet roskapusseihin, jotta puristin pysyy puhtaana. Roskapussit syötetään puristimeen avattavasta täyttöluukusta.

Puristin on käytössä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Talvikaudella vuosimaksun maksaneet asukkaat voivat käyttää Kuusisessa sijaitsevaa loppujätteen keräyspistettä.

Loppujätteet pussissa puristimeen – muut jätteet mantereen keräyspisteisiin

Kymen jätelautakunnan maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti jätepuristin on tarkoitettu kotitalouksien loppujätteille. Biojätteet suositellaan kompostoitavaksi omalla kiinteistöllä, mikäli se on mahdollista. Sen sijaan pakkausjätteet tulee toimittaa mantereella sijaitseviin ekopisteisiin, sillä saaressa ei enää järjestetä niille erilliskeräystä.

Puristimeen ei saa laittaa vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita eikä isoja jäte-esineitä. Ne otetaan vastaan Jumalniemen jäteasemalla. Lisäksi Kaunissaaressa järjestetään erillinen kiertävä keräys 9.7. vaarallisille jätteille, sähkölaitteille ja metalliromulle.

Katso nettisivuiltamme myös: lajitteluohjeet, ekopisteet, jäteasemat ja vaarallisen jätteen kiertävä keräys saaristossa.

Lisätietoja Kaunissaaren jätehuollon järjestelyistä voi lukea Kymen jätelautakunnan sivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Havainnekuva jätepuristimesta