Kymenlaakson Jäte Oy:n vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu. Se pureutuu yhtiön toimintaan ja tunnuslukuihin vuonna 2023. Vuoden aikana mm.

  • käynnistettiin uusia jätteenkuljetusurakoita yhdeksässä kunnassa
  • laajennettiin Haminan jäteasemaa ja otettiin hoidettavaksi Miehikkälän jäteasemapalvelut
  • tuotiin poistotekstiilien keräys toimialueen jokaiseen kuntaan
  • lisättiin ekopisteille muovi- ja kartonkipakkausastioita
  • valmisteltiin omakoti- ja paritalojen biokeräystä ja kokeiltiin uusia keinoja biojätteiden lajittelun tehostamiseksi
  • panostettiin työhyvinvointiin tarjoamalla henkilökunnalle uutena etuna mahdollisuus työsuhdepolkupyörään
  • parannettiin työturvallisuutta koulutuksilla, ohjeistuksilla ja uusilla henkilösuojaimilla
  • investoitiin Keltakankaan lämpökeskukseen, joka tuottaa fossiilivapaata lämpöenergiaa eteläisen Kouvolan asukkaille
  • viestittiin aktiivisesti uusista palveluista ja kohdattiin asukkaita lukuisissa tapahtumissa
  • vähennettiin hiilidioksidipäästöjä noin 4 500 keskivertosuomalaisen vuosipäästöjen verran järjestetyllä jätehuollolla

Lue lisää yhtiön teoista yhteisen ympäristön hyväksi vuoden 2023 vuosikertomuksesta.