Sijainti: Lapinjärvi

Palvelu: Jäteastioiden tyhjennys ja lisäpalvelut

Kymenlaakson Jäte Oy ei vastaa loppujätteen kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta Lapinjärven kunnan alueella. Lapinjärvellä loppujätteen kuljetuksen järjestäminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Lisätietoa jätehuollosta Lapinjärven kunnan alueella löydät täältä.