Sijainti: Mäntyharju

Palvelu: Lietekaivon tyhjennys

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset Mäntyharjulla hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Tyhjennys- ja kuljetushinnat 31.1.2023 saakka

Taksa on hyväksytty Kymen Jätelautakunnassa 25.11.2021.

Hinta (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu)10,22 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta104,74 €
Saostussäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu)19,16 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta104,74 €
Muut veloitukset
Ylimääräisen työn tuntiveloitus31,62 €
Kiireellisen työn lisä / kerta115,00 €
Painekaluston tuntiveloitus153,14 €

Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu) määräytyy Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksun ja lietteen tilavuuden perusteella.

Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla sekä matkat. Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietetilan tyhjennyksen käyntikertaa kohden. Mikäli kiinteistöllä on samassa tyhjennyspisteessä useampia liete- ja jätevesisäiliöitä, voi käyntikerran maksu sisältää yhteensä enintään kuormaustilavuuden verran (14 m3) sako- ja umpikaivolietteitä tai muita jätevesiä.

Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta taksassa vahvistetulla tuntiveloitushinnalla.

Tyhjennys- ja kuljetushinnat 1.2.2023 alkaen

Taksa on hyväksytty Kymen Jätelautakunnassa 14.12.2022.

Hinta (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu)10,22 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta115,21 €
Saostussäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu)19,16 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta115,21 €
Muut veloitukset
Ylimääräisen työn tuntiveloitus31,62 €
Kiireellisen työn lisä / kerta115,00 €
Painekaluston tuntiveloitus153,14 €

Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu) määräytyy Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksun ja lietteen tilavuuden perusteella.

Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla sekä matkat. Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietetilan tyhjennyksen käyntikertaa kohden. Mikäli kiinteistöllä on samassa tyhjennyspisteessä useampia liete- ja jätevesisäiliöitä, voi käyntikerran maksu sisältää yhteensä enintään kuormaustilavuuden verran (14 m3) sako- ja umpikaivolietteitä tai muita jätevesiä.

Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta taksassa vahvistetulla tuntiveloitushinnalla.