Sijainti: Mäntyharju

Palvelu: Lietekaivon tyhjennys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset Mäntyharjulla hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Tyhjennys- ja kuljetushinnat 1.1.2019 alkaen. Taksa on hyväksytty Kymen Jätelautakunnassa 29.11.2018.

Hinta (sis. alv 24 %)
Umpikaivoliete
Vastaanottomaksu 9,92 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta 97,42 €
Sakokaivoliete
Vastaanottomaksu 18,60 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta 97,42 €
Muut veloitukset
Ylimääräisen työn tuntiveloitus 31,62 €
Kiireellisen työn lisä / kerta 115,00 €
Painekaluston tuntiveloitus 143,22 €
Määrätylle päivälle tilatun työn lisä 31,62 €

 

Vastaanottomaksu määräytyy Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksun ja lietteen tilavuuden perusteella.
Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla sekä matkat.

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietetilan tyhjennyksen käyntikertaa kohden. Käyntikerran maksu sisältää enintään 5 m3 sakokaivolietettä tai mikäli kiinteistöllä on samassa tyhjennyspisteessä useampia liete- ja jätevesisäiliöitä, voi käyntikerran maksu sisältää yhteensä enintään 8 msako- ja umpikaivolietteitä tai muita jätevesiä.

Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta taksassa vahvistetulla tuntiveloitushinnalla.