Sijainti: Mäntyharju

Palvelu: Lietekaivon tyhjennys

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset Mäntyharjulla hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Tyhjennys- ja kuljetushinnat 1.1.2022 alkaen. Taksa on hyväksytty Kymen Jätelautakunnassa 25.11.2021.

Hinta (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu) 10,22 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta 104,74 €
Saostussäiliöliete
Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu) 19,16 €/m3
Kuljetusmaksu/tyhjennyskerta 104,74 €
Muut veloitukset
Ylimääräisen työn tuntiveloitus 31,62 €
Kiireellisen työn lisä / kerta 115,00 €
Painekaluston tuntiveloitus 153,14 €

Vastaanottomaksu (lietteen käsittelymaksu) määräytyy Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottomaksun ja lietteen tilavuuden perusteella.

Kuljetusmaksu kattaa tavanomaiseen tyhjennystyöhön liittyvät toimet kohteella ja jätevedenpuhdistamolla sekä matkat. Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineiden lietetilan tyhjennyksen käyntikertaa kohden. Mikäli kiinteistöllä on samassa tyhjennyspisteessä useampia liete- ja jätevesisäiliöitä, voi käyntikerran maksu sisältää yhteensä enintään kuormaustilavuuden verran (14 m3) sako- ja umpikaivolietteitä tai muita jätevesiä.

Kiinteistöstä johtuvat ylimääräiset työt on urakoitsija oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta taksassa vahvistetulla tuntiveloitushinnalla.