jätelaji: loppujäte

tai kivijäte

Minne voit viedä?

Minne voit viedä?

  • kiinteistön loppujäteastia (pienet määrät, jäteastian paino ei saa ylittää 60 kg)
  • jäteasemat (vain kotitalouksille)