jätelaji: biojäte

Minne voit viedä

  • kiinteistön biojäteastia
  • kiinteistön kompostori

Jos biojäteastiaa tai kompostoria ei ole, voi laittaa loppujätteeseen.