jätelaji: kivijäte

Minne voit viedä

Voit käyttää myös pihalla esim. istutusten reunoilla.