jätelaji: sähkölaitteet

Minne voit viedä

Hyödyntäminen

Sähkölaitteet puretaan ja materiaalit toimitetaan hyötykäyttöön. Osa materiaaleista hyödynnetään raaka-aineena ja osa energiana. Lisätietoja keräyksestä ja käsittelystä vastaavalta SERTY Oy:ltä.