jätelaji: loppujäte

Suuret määrät kuuluvat jäteasemille energiajätteeseen.

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia