Jätelaji: loppujäte

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia
  • jäteasemat (jätelaji: energiajäte)