Jyrsijöiden sekä lintujen kasvi- ja puukuitupohjaiset kuivikkeet esim. purut ja pelletit.

jätelaji: biojäte

Huom! Hiekkaa tai savea sisältävät kuivikkeet lajitellaan loppujätteeseen.

Minne voit viedä

  • kiinteistön biojäteastia
  • mikäli biojäteastiaa ei ole, voi kuivikkeet laittaa loppujätteeseen