jätelaji: biojäte tai loppujäte

Minne voit viedä

  • kompostori
  • kiinteistön biojäteastia
  • kiinteistön loppujäteastia