jätelaji: loppujäte

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia

Tyhjä muovinen öljykanisteri lajitellaan loppujätteeseen. Öljyä sisältävä kanisteri otetaan vastaan jäteasemalla vaarallisena jätteenä.