Paistorasva, kasviöljy, friteerausöljy, munkkiöljy

jätelaji: biojäte tai loppujäte

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia, muovipulloon suljettuna
  • kiinteistön biojäteastia, paperiin imeytettynä

Huom! Yritysten ja ammattikeittiöiden kasviöljyn keräystä hoitaa esimerkiksi Suomen Kasviöljykierrätys Oy.