jätelaji: loppujäte

Uudet, elektroniset sulakkeet ovat sähkölaitteita ja kuuluvat jäteasemille.

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia