jätelaji: loppujäte

Lippu on hävitettäessä leikattava niin pieniksi paloiksi, ettei sitä pysty tunnistamaan.

Minne voit viedä

  • kiinteistön loppujäteastia