• henkilötietoja sisältävät asiakirjat
  • laskut, tositteet
  • tarjoukset, sopimukset, muistiot
  • tilausvahvistukset, raportit
  • muut luottamuksellisia tietoja sisältävät paperit

Minne voit viedä

Tietosuojapaperi otetaan vastaan jäteasemilla lukittuun astiaan hintaan 5 euroa/kassi (noin 20 litraa).

Poista paperit mapeista ja laita säiliöön vain paperia. Niittejä ja klemmareita ei tarvitse poistaa.

Tietosuojapaperisäiliön tyhjentää vain palvelun tarjoava taho.

Yritykset

Tiedustele keräys- tai tuhoamispalvelua esimerkiksi Encore Ympäristöpalveluilta tai muilta yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä.