Ekomaksu muuttuu perusmaksuksi – yhdenvertaiset maksut ja palvelut kaikkiin kuntiin

ANNE SIRONEN Ekomaksua on usein selitetty asukkaille niin, että ”ekomaksu on jätehuollon perusmaksu”. Nyt esitetään, että Kymenlaakson Jätteen alueella nimi muutetaan valtakunnallisen linjan mukaisesti perusmaksuksi. Kymen jätelautakunta päättää jätemaksuista ja jätehuollon palvelutasosta 14. joulukuuta. Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte ovat käyneet syksyn aikana läpi jätehuollon maksuja ja palveluja. Eko- ja perusmaksut ovat olleet hyvin erilaiset …

Lue lisää

Biojätteiden lajittelu laajenee v. 2024 pientaloihin isoissa taajamissa

Anne Sironen Jätelaki pyrkii tehostamaan biojätteiden keräystä Suomessa. Yhtenä keinona on laajentaa biojätteiden keräysvelvollisuutta. Biojätteiden keräys laajenee vuonna 2024 koskemaan myös omakoti- ja paritaloja taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Kymenlaakson Jätteen toimialueella näitä löytyy ainakin Kouvolasta, Kotkasta ja Haminasta. Alla olevasta kaaviosta voit tarkistaa, koskeeko muutos sinua Miksi bio- ja pakkausjätteiden keräystä lisätään? …

Lue lisää

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus kaikkiin kuntiin

Anne Sironen Viime kesänä jätelaki muuttui. Suurin muutos koskee jätteenkuljetuksia. Pakkausjätteet ja biojätteet siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen kesällä 2023 Miehikkälässä, Virolahdella, Haminassa, Pyhtäällä ja Lapinjärvellä. Jätelain muutos ei koske loppujätteiden kuljetusta. Asumisessa ja kuntien kiinteistöillä syntyvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset yhtenäistyvät koko Suomessa kesällä 2023, kun ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus käynnistyy. niissäkin kunnissa, joissa taloyhtiöt …

Lue lisää

Laadukkaan poistotekstiilin kierrätys alkaa kotoa

Kymenlaakson Jäte ottaa vastaan niin sanottua poistotekstiiliä kahdella jäteasemalla: Ahlmanintien ja Jumalniemen jäteasemilla. Poistotekstiili on kulunutta tai rikkinäistä, mutta puhdasta tekstiiliä, joka voidaan kierrättää uusiokuiduiksi. Koska tekstiili on materiaalina herkästi pilaantuvaa, asukkaiden kotona tekemällä lajittelulla on suuri merkitys materiaalin uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksiin. Tämän takia on tärkeää, ettei kierrätyskelpoisen tekstiilin joukossa ole märkiä, homeisia, vahvasti haisevia …

Lue lisää

Biojätteen kompostointi voi jatkua myös talvella!

Ruokajätteen kompostointia varten kompostorin on oltava suojattu haittaeläimiltä ja lämpöeristetty. Kompostissa asuvat pieneliöt hajottavat tuoretta biojätettä. Tästä syntyy kompostissa lämpöä ja hyvin lämpöeristetyssä kompostissa lämpö säilyy ympäri vuoden. Keittiöjätteen kompostorin vaatimuksista määrätään jätehuoltomääräyksissä. Tässä muutamia vinkkejä kompostointiin syksyisin ja talvipakkasilla! Kompostia voi tyhjentää myös talvella, jos tila meinaa kompostista loppua kesken. Älä kuitenkaan tyhjennä kompostia …

Lue lisää

On aika tarttua biojätteeseen!

Anne Sironen Ympäristöministeriö käynnisti viime vuonna ”Rakasta joka murua” -kampanjan, joka tähtää biojätteen lajittelun tehostamiseen. Ympäristöministeriön mukaan kotitalouksissa ei vielä tunneta hyvin biojätteen lajittelun hyötyjä ja jätteen jatkokäyttöä. Kymenlaakson Jäte kysyi omassa asiakastutkimuksessaan syitä siihen, miksi biojäte jää osalla lajittelematta. Asukkaat arvelivat biojätettä syntyvän vähän, kokivat keittiöstä puuttuvan tilaa lajitteluun ja pelkäsivät biojätteen haisevan. Siisti …

Lue lisää

Poistotekstiilin keräys käynnistyi Ahlmanintien ja Jumalniemen jäteasemilla

Poistotekstiili on kulunutta tai rikkinäistä, mutta puhdasta tekstiiliä, joka voidaan kierrättää uusiokuiduiksi. Keräys voitiin aloittaa, koska vuosien kehitystyö huipentuu pian poistotekstiilin käsittelylaitoksen käynnistymiseen Paimiossa. Kymenlaakson Jäte alkoi toukokuun alussa ottaa asukkailta vastaan niin sanottua poistotekstiiliä. Nyt kymenlaaksolaisetkin voivat tuoda kodin poistotekstiiliä kahdelle jäteasemalle: Kouvolassa Ahlmanintien jäteasemalle (Ahlmanintie 32) ja Kotkassa Jumalniemen jäteasemalle (Uittoväylä 10). – …

Lue lisää

Heinäkuuhun asti aikaa

1.7. pakkausjätteiden keräysvelvollisuus laajenee koskemaan 5-9 asunnon taloyhtiöitä. Niiden tulee järjestää keräysastiat muovi- ja lasipakkauksille, metallille sekä kartongille. Muutos noudattelee tulossa olevaa jätelainsäädännön muutosta. Tavoitteena on tehostaa raaka-aineeksi kelpaavien materiaalien keräystä.

Lue lisää