Jäteasemalle tuodut sähkölaitteet säilytetään lukituissa tiloissa. Kännykän ja tietokoneen tiedot voi myös poistaa ennen keräykseen tuomista.

ANNE SIRONEN

Sähköiset laitteet, kuten tietokoneet ja kännykät sisältävät paljon henkilökohtaisia tietoja. Kun laitteet ovat päätymässä jätteeksi, voi tietoturva huolettaa. Miten huolehdin siitä, että käytöstä poistamani tietokone tai kännykkä ei aiheuta tietoturvauhkaa itselle tai muille?

Kännyköiden ja tietokoneiden tuottajavastuun mukaisesta keräyksestä vastaa Elker Oy. Kysyn Elker Oy:n operatiiviselta päälliköltä Juha-Pekka Lapilta, miten tietokoneiden ja kännyköiden keräys on järjestetty ja miten laitteiden tietoturva toteutuu keräyksessä?

– Ensimmäinen keräyksen vaihe on laitteiden vastaanotto asukkailta, jonka useissa tapauksissa hoitavat jätelaitokset, kuten Kymenlaakson Jäte Oy. Tämän vaiheen turvallisuudesta on sovittu jätelaitoksen kanssa. Perusperiaate on, että illalla jäteasemilla ja muissa vastaanottopisteissä kontit lukitaan ja myös keräyspaikan alue voi olla lukittu ja valvottu. Tavoitteena on pitää kierrätettävä jätemateriaali tallessa.

– Toisessa vaiheessa laitteet tulevat meille käsiteltäväksi. Laitteet kerätään häkkeihin ja ne ohjataan eteenpäin käsiteltäväksi valtuutetuille kierrättäjille. Yksittäiset laitteet muuttuvat käsiteltäviksi materiaalitonneiksi (tonni = 1000 kg). Tässä ison laitemäärän peruskierrätyksessä yksittäistä laitetta ei pystytä valvomaan tietoturvan näkökulmasta.

Miten laitteen sisältämän tietoaineiston voi suojata?

– Laitetta käytöstä poistettaessa henkilön pitää itse miettiä, mitä tietoja kyseisessä laitteessa on ja voisiko niiden päätymisestä mahdollisesti vääriin käsiin olla jotain haittaa. Puhelimen sisältämät tiedot ovat käyttäjän omien valintojen tulosta, esimerkiksi sen mukaan, ovatko vaikkapa paikannusominaisuudet käytössä.

– Tietoturvan parantamiseksi me olemme lanseeranneet kotitalousasiakkaille maksullisen ns. Seiffi-palvelun. Olemmekin saaneet sen kautta käsiteltäväksi jo tuhansia laitteita vuodessa. Seiffi-palveluun lähetetyt laitteet käsittelee Kuusakosken Tietoturvapalvelut. Kuusakosken tietoturvapalvelu on auditoitu ja sertifioitu palvelu.

Entä miten laitteen käyttöikää voisi pidentää?

– Elkerin kautta laitteita ei mene uudelleenkäyttöön, joten jos käyttäjä haluaa laitteelle uuden elämän, siihen tarvitaan muunlainen kanava kuin kierrätys.

– Puhelimien uudelleenkäyttö tapahtuu enemmänkin ihmiseltä ihmiselle kaupan ja operaattoreiden kautta, esimerkiksi vaihtotarjouksina (DNA, Elisa, Gigantti jne.).

– Laitteiden uudelleenkäyttöön ei ole tällä hetkellä myöskään lainsäädännöllä luotuja kannusteita, ja uudelleenkäytössä on myös omat riskinsä tietoturvassa. 