Kaksi pientä rivitaloyhtiötä suunnittelee hyötyjätekimpan perustamista säästääkseen tilaa ja kustannuksia.

SUVI IGNATIUS

Pienten taloyhtiöiden jätehuoltoon on tulossa muutoksia ensi vuonna, kun Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten velvoitteet pakkausjätteiden erilliskeräyksestä laajenevat. Taajamissa sijaitsevien 5-9 asunnon kiinteistöjen tulee järjestää kartongin, pienmetallin, lasipakkausten ja muovipakkausten keräysastiat taloyhtiön jätepisteelle viimeistään 1.7.2021.

Kun tilaa on rajallisesti ja jätehuollon kustannukset tärkeää pitää kurissa, kannattaa jätepisteen ja -astioiden mitoittaminen uusille jätejakeille aloittaa hyvissä ajoin.

Kimppaan tonttinaapurin kanssa

Yksi vaihtoehto voi olla jätekimpan perustaminen naapuritaloyhtiön kanssa. Tätä vaihtoehtoa lähti selvittämään myös kaksi kotkalaista rivitaloyhtiötä; 9-asuntoinen As Oy Hiidentupa ja 7-asuntoinen As Oy Hiidenkallio.

Tonttinaapureina sijaitsevissa taloyhtiöissä on jo kokemusta yhteisestä jätepisteestä, sillä molempien biojäteastiat sijaitsevat samassa katoksessa tonttien rajalla.

– Tällä hetkellä molemmilla taloyhtiöillä on omat biojäteastiat. Loppujäteastiat puolestaan ovat asuntokohtaiset. Se on katsottu meidän tapauksessamme toimivaksi ratkaisuksi, sillä loppujäteastioiden tyhjennykset ovat asukkailla eri rytmissä, taustoittavat Tuija Kalpa ja Heli Siik.

Tuija Kalpa on As Oy Hiidenkalliosta, Heli Siik puolestaan As Oy Hiidentuvasta.

Idea hyötyjätekimpasta syntyi tänä syksynä As Oy Hiidenkallion uudessa hallituksessa.

– Lähestyimme naapuritaloyhtiötä kirjeellä, jossa kutsuimme heidät yhteistyöpalaveriin, Tuija Kalpa kertaa.

Naapurit ottivat kutsun vastaan, ja ensimmäinen kokous sujui heidän mukaansa hyvässä hengessä ja poiki uusia ideoita jatkoselvitykseen.

Suunnitteilla myös uusi jätekatos

Yhteisten hyötyjäteastioiden hankkimisen lisäksi ajatuksena on, että nykyisen biojätekatoksen tilalle rakennettaisiin uusi, isompi jätekatos.

Mitoitukseen taloyhtiöt ovat saaneet apua Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja Taina Gaddingilta. Hän kävi syyskuussa neuvomassa taloyhtiöitä jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoituksessa sekä antoi yleisvinkkejä, joita jätekatosta suunniteltaessa on hyvä huomioida.

– Jäteastioiden vaatiman tilan lisäksi katosta rakennettaessa on huomioitava paloturvallisuus ja kuntakohtaiset rakennusmääräykset. Lisäksi tärkeää on, että tila on vaivattomasti käytettävissä ja astiat helposti tyhjennettävissä, Taina Gadding vinkkaa ja lisää:

– Jos katos päätetään rakennuttaa ulkopuolisella, tarjouksia kannattaa kysyä useista paikoista. Hintahaitari voi olla hyvinkin laaja.

Hallitukset valmistelevat, yhtiökokoukset päättävät

Neuvontakäynnin jälkeen taloyhtiöiden hallitukset ovat jatkaneet jätekimppa- ja katosprojektien valmistelua. Työlistalla ovat muun muassa katoksen rakentamista koskevien viranomaisohjeiden selvittäminen sekä sopivien katosmallien ja rakennuskustannusten kartoitus.

– Olemme päättäneet toimia niin, että taloyhtiöiden hallitukset keräävät mahdollisimman kattavat tiedot eri vaihtoehdoista, ja lopulliset päätökset tehdään yhtiökokouksissa viimeistään keväällä. Tärkeää on tehdä taustatyöt hyvin ja ajoissa, Heli Siik ja Tuija Kalpa summaavat.

Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat rivitaloyhtiöt Hiidentupa ja Hiidenkallio kaavailevat hyötyjätekimpan perustamista ja yhteisen jätekatoksen rakentamista. Syksyllä aiheen tiimoilta järjestettiin infotilaisuus, johon osallistuivat Paavo Haaja, Seija Voutilainen, Heli Siik, Eija Wallikivi, Tuija Kalpa ja Kari Siik.

Tietoa taloyhtiöille

kymenlaaksonjate.fi -verkkosivuilla: