Kotkassa aloitettiin muovipakkausten keräyskokeilu kesällä 2017. Keräykseen on lähtenyt mukaan jo yli 300 kiinteistöä. Kesällä muovipakkausjätteen laatua tutkittiin käsin lajittelemalla ja todettiin, että se oli hyvää.

ANNE SIRONEN

Muovipakkausten keräys alkoi Suomessa vuonna 2016, kun pakkausjätteiden kierrätyksestä säädettiin ns. pakkausjäteasetuksella. Suomalaisten into lajitella muovipakkaukset erilleen yllätti alan toimijat. Keräyksen pullonkaulaksi muodostui nopeasti valtakunnallisen Rinki Oy:n ylläpitämien keräyspisteiden (ekopisteiden) määrä. Rinki Oy on valtakunnallinen palveluyhtiö, joka pitää yllä RINKI-ekopisteitä tuottajayhteisöjen toimeksiannosta.

Muovipakkausten valtakunnallinen tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy linjasi pian pakkausjäteasetuksen voimaantulon jälkeen, että se ei aio lähteä keräämään kuluttajien muovipakkauksia yksittäisiltä asuinkiinteistöiltä, vaan Rinki Oy:n kautta järjestetty ekopistekeräys riittää kierrätystavoitteiden saavuttamiseen. Muovipakkausten keräyspisteitä perustettiin Suomeen asetuksen vaatima minimimäärä eli 500 pistettä.

Kymenlaakson Jäte alkoi kerätä muovipakkauksia keväällä 2017

Suomalaiset ovat halukkaita lisäämään jätteiden lajittelua, kunhan se on helppoa ja keräysastia löytyy läheltä. Kymenlaakson Jäte Oy ilmoitti viime vuoden alussa viranomaisille ja Kotkan isännöitsijöille ottavansa huolehtiakseen pakkausmuovijätteen keräyksen kiinteistöiltä. Tuottajayhteisöjen jälkeen kunta tai kunnallinen jäteyhtiö on lain mukaan seuraava mahdollinen pakkausjätteen kerääjä kiinteistöillä.

Kymenlaakson Jäte Oy aloitti keräyskokeilun Kotkassa heti keväällä 2017. Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että muovipakkausten keräys taloyhtiöistä ja pientaloista onnistuu. Pakkausmuovi toimitetaan Riihimäelle samaan lajittelulaitokseen, jonne Ringin ylläpitämien ekopisteidenkin muovi menee.

Tarve ja halu muovien lajitteluun kasvavat

Muovien lajitteluhalukkuus kasvaa. Lähes joka viikko saadaan myös lisää tutkimustietoa muovien ympäristövaikutuksista. Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on listannut muovit yhdeksi neljästä merkittävimmästä materiaalista, joiden kierrätyksellä voidaan säästää paljon energiaa ja luonnonvaroja eli edistää kiertotaloutta.

– Jätehuollon tärkein keino luonnonvarojen säästämiseen on kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentaminen, toteaa Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelupäällikkö Virpi Leppälä.

Kymenlaakson Jäte pystyy tarjoamaan kiinteistökohtaista muovipakkausten keräystä joustavasti ja nopeasti. Tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte odottaa Kymen jätelautakunnalta päätöksiä, jotka mahdollistaisivat kaikkien syntypaikalla lajiteltavissa olevien hyötyjätteiden kattavan erilliskeräyksen ja kierrätyksen.

Lisää tehokkuutta kaksilokeroautolla

Kymenlaakson Jäte on kokeilun aikana etsinyt keinoja tehostaa kuljetuksia ja pienentää keräyksen kustannuksia. Vaihtoehtoisista kuljetustavoista teetettiin kesällä elinkaariarviointi (LCA). Sen mukaan kaksilokeroautolla kuljetuksen tehokkuus paranee ja päästöt vähenevät. Kaksilokeroauton sisällä on kaksi eri kuormatilaa, joten sillä voidaan tyhjentää ja kuljettaa kahta eri jätelaatua samalla kerralla. Esimerkiksi muovipakkausten kuljetus on mahdollista järjestää niin, että samalla käyntikerralla auton toiseen lokeroon otetaan loppujätettä ja toiseen muovipakkauksia.

Heinäkuun alussa Kouvolassa ja Iitissä alkavan uuden kuljetusurakan kilpailutuksessa tarjoajilta edellytettiin kaksilokeroautoja ja ympäristöystävällistä polttoainetta. Kaksilokeroauton käyttö säästää ajokilometrejä ja vähentää ilmastopäästöjä verrattuna nykymalliin, jossa eri kuljetusliikkeiden autot kiertävät peräkkäin samoilla kaduilla keräämässä erikseen kaikkia jätejakeita.

Kotkalaiset voivat tilata muovipakkausastian kiinteistölle

Kotkassa muovipakkausten keräys jatkuu. Halukkaat voivat ilmoittautua mukaan palveluun.

Nykyisiä jätehuoltomääräyksiä laadittaessa v. 2014 – 2015 osattiin jo ennakoida muovipakkausten keräyksen alkaminen Suomessa. Määräyksiin kirjattiin, että taajamissa tulee asumisessa syntyvät muovipakkaukset lajitella omiin kiinteistökohtaisiin astioihin siten, kuten niistä myöhemmin määrätään. Tuolloin ei vielä voitu päättää, milloin ja minkä kokoisilla kiinteistöillä pakkausmuoveja tulee kerätä. Tämä kohta tarkentuu heti, kun jätehuoltomääräyksiä seuraavan kerran päivitetään.

Kotkalaiset taloyhtiöt voivat kuitenkin toimia jo etunojassa ja tilata astian ja tyhjennyksen Kymenlaakson Jätteeltä. Muovipakkausastian tyhjennys on jonkin verran loppujäteastian tyhjennystä edullisempi, eli säästöäkin on luvassa.