Vuoden vaihteessa Kymenlaakson Jäte Oy eriytti yrityksille tarjottavat palvelut tytäryhtiöön. Järjestely tuli ajankohtaiseksi, kun uusi hankintalaki ja tulossa oleva jätelain muutos olivat rajoittamassa yritysten palvelut lähes kokonaan pois.

Kymenlaakson Jäte pitää tärkeänä, että maakunnan pk-yritykset saavat palvelua, eikä jätteitä tarvitse kuljettaa kauemmas. Myös isot jätealan yksityiset toimijat hyödyntävät Kymenlaakson Jäte Oy:n monipuolisia ja teknisesti edistyneitä jätteenkäsittelypalveluja.

Yksi Kymenlaakson Jätteen pitkäaikainen asiakas ja yhteistyökumppanin L&T. Haastattelimme L&T:n Ympäristöpalveluiden Kymenlaakson myyntineuvottelija Marko Hjeltiä ja kyselimme häneltä mielipiteitä Kymenlaakson Jätteen ja juuri aloittaneen tytäryhtiön Ekokaari Oy:n palveluista.

Miten näet yhteistyön Kymenlaakson Jätteen ja uuden Ekokaari Oy:n kanssa?

– Meidän yhteistyö on sujunut hyvin. Meillä L&T:llä on sekä kunnallisia että yksityisiä yhteistyökumppaneita, joille toimitamme jätettä. Pyrimme olemaan hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Hinnoittelu ei tänään voi kaupallisella eikä julkisella puolella olla kovin poikkeavaa. Kaikilla hinnat ovat aika lailla markkinaehtoisia.

Miten näet, että yritysjärjestely vaikuttaa yhteistyöhön jatkossa?

– Vuodenvaihteen muutos ei meille päin oikeastaan näkynyt mitenkään. Pienten yksiköiden etuja ovat tietty ketteryys ja joustavuus, ja mehän ollaan molemmat kohtuullisen pieniä, kun puhutaan näistä meidän Kymenlaakson toiminnoista. Kun maakunnassa nämä jätemäärät ovat kuitenkin aika pienet, niin on järkevää, että on työnjakoa, jossa erikoistutaan.

Mitä pidät tärkeänä yhteistyökumppanin valinnassa?

Meille on tosi tärkeää, että meillä on paikallisesti hyvä yhteistyökumppani. Ja kun palvelu on lähellä, ei jätteitä tarvitse kuljettaa niin pitkiä matkoja. Se on hyvä asia ihan ympäristön ja taloudenkin kannalta.

– L&T on tyytyväinen hyvään vuoropuheluun jätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa. Meille on myös hyvä asia se, että te olette kehittäneet laitostoimintaa ja nyt pystymme tuomaan tavaraa monipuolisemmin.