Keltaiset keräysastiat koristavat yhä useamman taloyhtiön ja omakotitalon pihaa.

Kymenlaakson Jäte aloitti muovipakkausten keräyksen kiinteistöiltä Kotkassa vuonna 2017. Tämän vuoden toukokuussa keräys käynnistettiin myös Kouvolan ja Iitin keskustaajamissa.

Asukkaat ovat lähteneet innolla mukaan. Kotkassa keräyksen piirissä on tällä hetkellä jo noin 700 kiinteistöä, Kouvolassa ja Iitissä puolestaan yli 800. Enemmistö mukaan lähteneistä on taloyhtiöitä. Kouvolassa myös osalle kaupungin kiinteistöistä, esimerkiksi kouluille, on hankittu keräysastia.

Uusia kiinteistöjä liittyy keräykseen jatkuvasti. Mukaan pääsevät suurempien taajamien taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot, jos ne sijaitsevat keräysreitillä.

Kierrätys kasvaa, samoin kierrätystavoitteet

Valtakunnallisesti kotitalouksien muovipakkausten keräys alkoi vuonna 2016, kun Rinki-ekopisteverkosto perustettiin. Tällä hetkellä muovipakkauksia kerätään Suomessa jo yli 600 Rinki-ekopisteellä. Yhä useammassa kunnassa asukkaille on alettu tarjota mahdollisuutta myös kiinteistökeräykseen liittymiseen.

Kierrätys on ensimmäisinä vuosina kasvanut vauhdikkaasti. Seuraavina vuosina kierrätystä tulevat entisestään kiihdyttämään myös aiempaa kunnianhimoisemmat kierrätystavoitteet. EU:n jätedirektiivimuu-tosten myötä vuonna 2025 muovipakkausten kierrätysasteen tulisi olla 50 prosenttia ja vuonna 2030 jo 55 prosenttia. Tällä hetkellä muovipakkauksista kierrätetään Suomessa alle 30 prosenttia.

Kierrätyksen tärkeydestä vallitsee suomalaisten keskuudessa laaja yksimielisyys. Kun keräysastia on lähellä, lajittelusta on helpompaa tehdä osa arkea. Kiinteistökeräyksen laajentaminen onkin käytännön keino nostaa muovipakkausten kierrätysastetta.

Sekä Rinki-ekopisteillä että kiinteistöillä kerätyt muovipakkaukset toimitetaan Fortumin muovijalostamolle Riihimäelle. Siellä niistä valmistetaan raaka-ainetta uusien muovituotteiden valmistukseen. Kun muovi kiertää, voidaan säästää sekä energiaa että luonnonvaroja, erityisesti neitseellisen muovin valmistuksessa tarvittavaa öljyä.