Lajitteluvelvoitteet laajentuvat kesällä 2021 koskemaan aiempaa pienempiä taloyhtiöitä. Lajittelua lisätään, koska jätteiden hyödyntämistä Suomessa halutaan tehostaa.

ANNE SIRONEN

Jätteiden lajittelusta on tullut arkipäivää suurimmalle osalle meistä. Se onkin hieno asia! Kymenlaakson Jäte mittaa asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin kyselytutkimuksella kahden vuoden välein. Samalla on kysytty, mikä estää tai vaikeuttaa lajittelua. Usein toistuva vastaus on, että lajiteltujen jätteiden vienti keräykseen ei ole niin helppoa kuin se voisi olla. Joko ekopiste on kaukana tai asukkaalla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta kuljettaa hyötyjätteitä ekopisteelle.

Lajittelu on helpointa silloin, kun lajitteluastiat löytyvät omasta pihasta. Tällä hetkellä vähintään 10 asunnon taloyhtiöissä tulee olla lajitteluastiat useille eri hyötyjätteille.

Nyt lajittelumahdollisuuksia halutaan parantaa myös pienemmissä, 5-9 asunnon taloyhtiöissä. Kymen jätelautakunta päivitti tänä syksynä alueen jätehuoltomääräykset, jotta niillä voidaan kirittää lajittelua entisestään.

Uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1. tammikuuta. Ne tuovat tullessaan kaksi selkeää muutosta lajitteluvelvollisuuksiin.

Kesällä 2020 muovipakkausten keräys vähintään 10 asunnon kiinteistöille

1.7.2020 muovipakkausten keräys tulee pakolliseksi 10 asunnon tai sitä suuremmissa taloyhtiöissä. Koska muovipakkausten keräys on jo nyt saanut suosiota, näyttää siltä, että tavoite on melko helppo täyttää. Monilla kiinteistöillä lajittelu on järjestetty kuntoon jo ennen ensi heinäkuuta.

Kesällä 2021 hyötyjätteiden lajittelu laajenee vähintään 5 asunnon kiinteistöille

Vuoden päästä edellisestä, eli 1.7.2021 laajenee hyötyjätteiden keräys vähintään 5 asunnon taloyhtiöihin, jotka sijaitsevat taajamassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näiden pienempienkin taloyhtiöiden tulee järjestää kartongin, metallin, lasin ja muovipakkausten keräysastia taloyhtiön jätepisteelle.

Lajittelun lisäämisellä tavoitellaan korkeampaa kierrätysastetta, eli että kaikki helposti lajiteltavat hyötyjätteet saataisiin aiempaa tarkemmin uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Suomi on parantanut jätteiden hyödyntämistä todella paljon viimeisten 20 vuoden aikana. Silti vielä on varaa parantaa.

Apua jätepisteiden suunnitteluun

Muutosten vuoksi jäteastioita pitää järjestellä uusiksi monien taloyhtiöiden jätepisteissä ja -katoksissa. Kymenlaakson Jäte pyrkii auttamaan ja neuvomaan taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä monin tavoin. Aloitamme jo tässä lehdessä. Neuvonta jatkuu isännöitsijöille järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa ja tulevissa Roskaviesteissä. Tekeillä on lisäksi opas taloyhtiöiden jätekatosten suunnitteluun. Kymenlaakson Jätteellä on myös palveluneuvoja, joka voi käydä jopa paikan päällä neuvomassa taloyhtiöitä jätepisteiden ja -astioiden mitoituksessa.