Kymenlaakson Jäte laajentaa vauhdilla muovipakkausten keräystään Kouvolan ja Iitin asuinkiinteistöille. Muutos tuli mahdolliseksi kuljetusurakan vaihtuessa. Kotkassa keräys on ollut tarjolla taloyhtiöille ja pientaloille jo pian kaksi vuotta. Muovipakkausten keräys on vapaaehtoista, mutta velvoittavuuttakin suunnitellaan.

ANNE SIRONEN

Kymenlaakson Jäte sai valtuuden alkaa valmistella muovipakkausten keräystä Kouvolaan ja Iittiin. Kymen jätelautakunta päätti joulukuussa, että Kouvolassa ja Iitissä muovipakkausten keräys asuinkiinteistöillä järjestetään ns. kunnan järjestämänä kuljetuksena.

Kotitalouksien muovipakkausten kierrätys raaka-aineeksi tuli mahdolliseksi vasta pari vuotta sitten, kun Riihimäelle valmistui muovipakkausten käsittelylaitos. Rinki perusti tuolloin noin 500 muovinkeräyspistettä Suomeen. Pian kävi selville, että lajitteluinnokkuutta olisi enemmänkin, joten Kymenlaakson Jäte aloitti muovipakkausten keräyskokeilun Kotkassa kesällä 2017. Hyvien kokemusten sekä asukkailta ja isännöitsijöiltä saadun palautteen perusteella keräys haluttiin laajentaa myös Kouvolaan ja Iittiin. Kun Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetukset kilpailutettiin tänä vuonna, oli muovipakkausjäte mahdollista ottaa mukana urakkaan. Uudet kuljetusurakat käynnistyvät heinäkuussa.

Mäntyharju on Kymenlaakson Jätteen kolmas kuljetusurakka-alue Kotkan ja Kouvola-Iitin lisäksi, siellä muovipakkausten kuljetus voidaan sisällyttää seuraavaan kilpailutukseen.

Keräystä käynnistellään jo huhti-, touko- ja kesäkuussa

Jotta keräyksen käynnistyminen ei ruuhkautuisi heinäkuun alkuun, päätti Kymenlaakson Jäte porrastaa ja aikaistaa keräyksen aloittamista. Taloyhtiöille ja isännöitsijöille tiedotettiin muovipakkausten keräyksestä jo huhtikuussa. Loppukevään ja alkukesän aikana mukaan otetaan myös halukkaat omakotitaloudet, jotka sijaitsevat keräyksen alueella taajamissa. Ja toki mukaan pääsee myöhemminkin.

Raaka-aine on energiakäyttöä arvokkaampaa

Kymenlaakson Jätteen alueella ei kotitalouksien jätteistä juuri mitään ole mennyt enää vuosiin kaatopaikalle. Jätteistä hyödynnetään noin 97 %. Noin puolet menee energiaksi ja puolet kierrätetään raaka-aineiksi. Energiantuotantoon päätyvissä roskapusseissa on kuitenkin ollut vielä melko paljon raaka-aineeksi kelpaavaa materiaalia, suurimpana ryhmänä muovipakkaukset.

Siirretään muovia poltosta raaka-aineeksi

Muovipakkausten keräys siis ohjaa jätettä energiahyödyntämisestä raaka-aineeksi, joka onkin lähivuosien tärkein iso tavoite. Tämä noudattaa myös jätelain tavoitteita, eli raaka-ainekäyttö on ensisijaista energiakäyttöön verrattuna. Myös Euroopan Unioni kiristää kierrätystavoitteita lähivuosina, kun koko EU:ssa pyritään kohti kiertotaloutta.

Keräys myös julkisille kiinteistöille

Muovipakkausten keräys kiinnostaa myös Kouvolan kaupunkia ja Iitin kuntaa. Kouvolassa suunnitelmat ovat jo pitkällä ja kiinteistöjä on kartoitettu sen mukaan, sopiiko muovipakkausten keräys kohteeseen vai ei. Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja on myös käynyt neuvomassa kohteissa. Tämä palvelu on tarjolla myös taloyhtiöille, kun ne miettivät keräyksen käytännön järjestelyjä.

Ohjausta tiedotuksella ja määräyksillä

Parhaillaan päivitettävänä oleviin jätehuoltomääräyksiin on tulossa velvoite muovipakkausten keräyksestä taloyhtiöissä.

Kymenlaakson Jäte pyrkii lisäämään lajittelua tarjoamalla helpompia palveluja. Samalla meidän täytyy pitää huolta siitä, että ympäristölle aiheutetut päästöt eivät kasva isommiksi kuin hyödyt. Pitkän kuljetusmatkan aiheuttamat päästöt voivat olla isommat kuin pienestä kilomäärästä saatava säästö. Lajittelun ulottaminen ihan jokaiseen ”mökkiin” ei ole aina kannattavaa ympäristön kannalta.

YLE kampanjoi huhtikuussa näyttävästi lajittelun ja muovipakkausjätteen keräyksen puolesta otsikoilla ”ilovemuovi” ja ”lajittelu on ratkaisu”. YLE tukee kampanjallaan hienosti kuntien jäteyhtiöiden työtä, kun lajittelua pyritään edelleen lisäämään ja tehostamaan. Myös Kymenlaakson Jäte tykkää muovipakkauksista.