Kymenlaakson Jätteen Tulevaisuuspäiväkirjat -ympäristökasvatushankkeessa tunteilla nähdään keskeinen rooli kestävän elämäntavan moottorina.

SUVI IGNATIUS

Parikymmentä koululaista on kokoontunut piiriin sumuisena syysaamuna Saviniemen urheilukentän laidalle. Kaikilla on silmät kiinni. Kasvojen ilmeet ovat keskittyneet. Monien huulet kääntyvät hymyyn, kun heitä pyydetään havainnoimaan esimerkiksi sitä, millaisia ääniä ympäristöstä kuuluu tai miltä iholla tuntuu juuri nyt.

Käynnissä on Kymenlaakson Jäte Oy:n Tulevaisuuspäiväkirjat -pilottihankkeen toinen kokoontumiskerta Saviniemen koulun 3B-luokan kanssa. Hankkeessa lähestytään taidelähtöisin menetelmin yksilön vaikutusmahdollisuuksia ympäristön tilaan sekä erilaisia tunteita, joita ympäristöön liittyvät ilmiöt voivat herättää.

– Lapsilla ja nuorilla on nykypäivänä monenlaisia tunteita liittyen maailman ja ympäristön tilaan: esimerkiksi huolta ja ahdistuneisuutta, mutta onneksi myös positiivisia tunteita. Taide tarjoaa työkaluja eri tunteiden havainnointiin, jäsentämiseen ja purkamiseen, taustoittavat hanketta vetävät Kymenlaakson Jätteen ympäristökouluttaja Laura Sartamo sekä yhteisötaiteilija Maija Raikamo.

Pilottihankkeessa mukana kaksi koululuokkaa

Tänä syksynä käynnistyneessä pilotissa on mukana myös Rauhalan koulun 6-luokka.
Molemmat ryhmät osallistuvat lukukauden aikana kolmeen ohjattuun työpajaan.

Työpajojen välissä ryhmät työstävät aihetta omatoimisesti opettajan johdolla. Lopuksi he tuottavat ohjatun lopputeoksen valitsemaansa taiteen lajia käyttäen. Tähän mennessä menetelminä on käytetty muun muassa kuvaamataitoa, luovaa kirjoittamista, rytmistä liikkumista ja lähiluonnon havainnoimista.

Uusia näkökulmia tuttuun ympäristöön

Saviniemen koulun 3B-luokan opettaja Anne Salminen on ilahtunut siitä, miten innokkaasti ja paneutuen hänen oppilaansa ovat osallistuneet hankkeeseen.

– Kullakin oppilaalla oli ennakkotehtävänä esitellä videomuodossa tai kuvaamalla ja kirjoittamalla lähiympäristöstä paikka, jossa hän viihtyy. Kaikki tarttuivat tehtävään ripeästi ja tuotoksista näki, että tehtävään oli paneuduttu hyvin, Salminen kehuu.

Myös opettaja kertoo oppineensa hankkeen aikana uutta. Esimerkiksi mielipaikkaan liittyvän ennakkotehtävän kautta oppilaista tuli esille puolia, jotka eivät kouluarjessa
välttämättä tulisi puheeksi.

Myös lähiympäristöä on alkanut ajatella uusista näkökulmista.

– Meillä on metsät ja joki aivan vieressä, niitä saattaa pitää jopa itsestäänselvyytenä. Kun tuttuja paikkoja havainnoi enemmän aistilähtöisesti, niistä voi saada uudenlaisia kokemuksia, jotka vahvistavat halua huolehtia ympäristöstä, Salminen kiteyttää.

Tulevaisuuspäiväkirjat-hankkeessa Saviniemen koulun 3B-luokan oppilaat havainnoivat lähiympäristöä ympäristökouluttaja Laura Sartamon ja yhteisötaiteilija Maija Raikamon ohjauksessa.