Miten muutokset näkyvät asukkaan jätehuoltopalveluissa?

Anne Sironen

Jätehuoltomääräykset uudistettiin ja niissä otetaan nyt huomioon jätelain uudistus, kiristyvät kierrätystavoitteet sekä jätehuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät tarpeet. Uusista määräyksistä päätettiin Kymen jätelautakunnan kokouksessa 27. huhtikuuta. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1. kesäkuuta.

– Merkittäviä muutoksia on useita, kertoo Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Katja Kangas.

Biojätteiden keräys lähes kaikkiin taajamiin vuosina 2024 ja 2026

Useimpia omakoti- ja paritaloasukkaita koskettaa biojätekeräyksen laajeneminen. Lähes kaikissa taajamissa omakoti- ja paritaloille tulee biokeräysvelvoite. Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2024 biojätekeräys laajenee yli 10 000 asukkaan taajamien omakoti- ja paritaloihin. Näitä ovat Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamat, kertoo Kangas.

– Toisessa vaiheessa biojätekeräys laajenee yli 300 asukkaan taajamiin. Tämä tapahtuu kaksi vuotta myöhemmin, eli 1.5.2026. Haja-asutusalueelle biojätekeräystä ei tule.

Pidennyksiä loppu- ja biojäteastioiden tyhjennysväleihin

Jätehuoltomääräyksiin tuli myös muutoksia, jotka helpottavat jäteastioiden tyhjennysvälien pidentämistä nykyiseen verrattuna. Ja kun tyhjennyskertojen määrä vähenee, pienenee myös tyhjennyslasku.

Koska lajittelu on lisääntynyt ja loppujätteen määrä vähentynyt, päätettiin loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämistä helpottaa. Jatkossa loppujäteastian tyhjennysväli voi olla pisimmillään 4 viikkoa ilman ruokajätteen kompostointia. Ja mikäli biojäte kompostoidaan itse tai kiinteistö on liittynyt biojätekuljetukseen, voi tyhjennysväliä pidentää aina 12 viikkoon asti.

Myös biojäteastian tyhjennysväli voi olla nykyistä pidempi. Biojäteastian tyhjennysväli on tähän saakka saanut olla enintään 2 viikkoa. Jatkossa se voi olla jopa 4 viikkoa.

Pidempi tyhjennysväli ilmoitusmenettelyllä

Myös hallinnollista menettelyä kevennetään. Jatkossa pidemmän tyhjennysvälin saamiseen loppujäteastialle riittää ilmoitus halutusta tyhjennysvälistä ja voimassa oleva kompostointi-ilmoitus tai tieto biojätekuljetukseen liittymisestä. Tyhjennysväli-ilmoituksista tehdään hallinnollinen päätös vain, jos haluttua tyhjennysväliä ei voida myöntää.

Puuttuvat erilliskeräykset kuntoon

On hyvä huomata, että bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet taloyhtiöissä ovat tätä ennen olleet jo vuosia voimassa, muistuttaa Kangas.

– Toivon, että isännöitsijät huolehtisivat isännöimiensä kiinteistöjen keräysastiat kuntoon. Me Kymen jätelautakunnassa seuraamme jätteenkuljetuksia ylläpitämämme kiinteistöjen jätteenkuljetusrekisterin avulla. Sen lisäksi teemme yhteistyötä kuntien ympäristövalvonnan kanssa, jotka valvovat jätehuoltomääräysten toteuttamista. Yhteisenä tavoitteena on lisätä kierrätystä.

Uudet jätehuoltomääräykset löytyvät Kymen jätelautakunnan verkkosivuilta kymenjatelautakunta.fi.

Jäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli

Vanhat määräyksetUudet määräykset 1.6.2023 alkaen
LOPPUJÄTEASTIAN tyhjennysvälienintään 2 viikkoa
JOS kiinteistöllä 1-2 asukasta:
talvikaudella enintään 4 viikkoa
enintään 4 viikkoa
LOPPUJÄTEASTIAN tyhjennysväli
SILLOIN KUN biojäte (ruokajäte) kompostoidaan
itse, TAI kiinteistö on liittynyt biojätekeräykseen.
enintään 12 viikkoa
Aikaisemmin hakemus
enintään 12 viikkoa
Jatkossa ilmoitus
BIOJÄTEASTIAN tyhjennysväliJOS asuntoja 1-5: enintään 2 viikkoa
JOS asuntoja 6 tai enemmän:
kesäkaudella enintään 1 viikko
talvikaudella enintään 2 viikkoa
kesäkaudella enintään 2 viikkoa
talvikaudella enintään 4 viikkoa