Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa tiedot taloyhtiössä tällä hetkellä käytössä olevista loppujäteastioista, biojäteastioista sekä kartonki-, lasi- metalli- ja muovipakkausastioista. Lisäksi, mikäli taloyhtiössä ei vielä ole kaikkia jätehuoltomääräysten edellyttämiä keräysastioita, ole hyvä ja ilmoita myös tarvittavat uudet astiat.

Jätekysely Pyhtään taloyhtiöille loppu-, bio- ja pakkausjätteiden keräyksestä

 • Kiinteistön tiedot

 • Loppujätteen keräys

 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan loppujäteastia on tyhjennettävä vähintään 2 viikon välein. Tarvittaessa jäteastia on tyhjennettävä useamminkin. Tyhjennysväliä voi pidentää, mikäli biojätteet kompostoidaan tai kerätään erikseen. Yli 4 viikon tyhjennysvälille tulee hakea Kymen Jätelautakunnalta viranhaltijapäätöstä jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen vuoksi. www.kymenjatelautakunta.fi/fi/jatehuoltomaaraykset/
 • Biojätteen keräys

  Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Biojäteastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 3-4 asuntoa: 140 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 5 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli kesäkaudella 1 vk ja talvikaudella 2 vk.
 • Muovipakkausten keräys

  Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Muovipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 1 vk.
 • Kartonkipakkausten keräys

  Kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Kartonkipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 1 vk.
 • Metallinkeräys

  Metallin erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Metallinkeräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk; yli 10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 8 vk.
 • Lasipakkausten keräys

  Lasipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Lasipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk; yli 10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 8 vk.
 • Paperinkeräys

  Huom! Kuljetusjärjestelmän muutos ei koske paperinkeräystä. Ilmoita paperin tiedot VAIN jos haluat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta. Mikäli aiot siirtää paperinkeräyksen KLJ:lle, sinun tulee itse irtisanoa paperintyhjennyssopimus nykyiseltä toimijalta. Paperin keräysvelvoite koskee taajamien kerros- ja rivitalokiinteistöjä sekä sellaisia kiinteistöjä, joilla on toimistoja tai tuotanto- tai palvelutoimintoja.
 • Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
 • Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
 • Paperinkeräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk.
 • Ilmoittajan yhteystiedot

 • Ilmoita tässä muut huomioitavat asiat: esim. mahdolliset syväkeräysastiat (ilmoita myös tilavuus); jätetila on lukittu muulla kuin jätehuollon yleisavaimella; ajo- tai toimintaohjeet kuljettajalle; väritoiveet tilattaville astioille (jos muu kuin kyseiselle jätelajille suositeltu väri)