Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa tiedot taloyhtiössä tällä hetkellä käytössä olevista loppujäteastioista, biojäteastioista sekä kartonki-, lasi- metalli- ja muovipakkausastioista. Lisäksi, mikäli taloyhtiössä ei vielä ole kaikkia jätehuoltomääräysten edellyttämiä keräysastioita, ole hyvä ja ilmoita myös tarvittavat uudet astiat.

 

Jätekysely Pyhtään taloyhtiöille loppu-, bio- ja pakkausjätteiden keräyksestä

  • Kiinteistön tiedot

  • Loppujätteen keräys

  • Loppujäteastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Loppujäteastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Loppujäteastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan loppujäteastia on tyhjennettävä vähintään 2 viikon välein. Tarvittaessa jäteastia on tyhjennettävä useamminkin. Tyhjennysväliä voi pidentää, mikäli biojätteet kompostoidaan tai kerätään erikseen. Yli 4 viikon tyhjennysvälille tulee hakea Kymen Jätelautakunnalta viranhaltijapäätöstä jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen vuoksi. www.kymenjatelautakunta.fi/fi/jatehuoltomaaraykset/
  • Jos loppujäteastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli edellyttää Kymen jätelautakunnan päätöstä, haluan kopion päätöksestä
  • Biojätteen keräys

    Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän.
  • Biojäteastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Biojäteastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Biojäteastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Biojäteastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 3-4 asuntoa: 140 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 5 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli kesäkaudella 1 vk ja talvikaudella 2 vk.
  • Muovipakkausten keräys

    Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
  • Muovipakkausten keräysastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Muovipakkausten keräysastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Muovipakkausten keräysastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Muovipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 1 vk.
  • Kartonkipakkausten keräys

    Kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
  • Kartonkipakkausten keräysastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Kartonkipakkausten keräysastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Kartonkipakkausten keräysastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Kartonkipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 2 vk; yli 10 asuntoa: 660 l astia ja tyhjennysväli 1 vk.
  • Metallinkeräys

    Metallin erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
  • Metallinkeräysastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Metallinkeräysastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Metallinkeräysastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Metallinkeräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk; yli 10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 8 vk.
  • Lasipakkausten keräys

    Lasipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.
  • Lasipakkausten keräysastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Lasipakkausten keräysastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Lasipakkausten keräysastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Lasipakkausten keräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 5-10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk; yli 10 asuntoa: 240 l astia ja tyhjennysväli 8 vk.
  • Paperinkeräys

    Huom! Kuljetusjärjestelmän muutos ei koske paperinkeräystä. Ilmoita paperin tiedot VAIN jos haluat kuljetuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n kautta. Mikäli aiot siirtää paperinkeräyksen KLJ:lle, sinun tulee itse irtisanoa paperintyhjennyssopimus nykyiseltä toimijalta. Paperin keräysvelvoite koskee taajamien kerros- ja rivitalokiinteistöjä sekä sellaisia kiinteistöjä, joilla on toimistoja tai tuotanto- tai palvelutoimintoja.
  • Paperinkeräysastian/-astioiden hankinta
    Huom. Kymenlaakson Jätteeltä hankittavien astioiden toimitusajankohta on 06/2023. Jäteastioiden tämänhetkiset myynti- ja vuokrausehdot ja hinnat löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto.
  • Paperinkeräysastian/-astioiden koko
    Olemassa oleva tai tilattava astiakoko
  • Paperinkeräysastialle/-astioille toivottu tyhjennysväli
    Paperinkeräysastian keskimääräiset tyhjennysvälit: 240 l astia ja tyhjennysväli 12 vk.
  • Ilmoittajan yhteystiedot

  • Sähköpostiini saa lähettää jätehuollon uutiskirjeitä
  • Ilmoita tässä muut huomioitavat asiat: esim. mahdolliset syväkeräysastiat (ilmoita myös tilavuus); jätetila on lukittu muulla kuin jätehuollon yleisavaimella; ajo- tai toimintaohjeet kuljettajalle; väritoiveet tilattaville astioille (jos muu kuin kyseiselle jätelajille suositeltu väri)